Află cum poţi primi pensie pentru anii lucraţi în străinătate

141542_articolPână în prezent, Republica Moldova a încheiat 9 acorduri bilaterale în domeniul asigurărilor sociale cu următoarele state: Republica Bulgaria (2008), Republica Portugheză (2009), România (2010), Marele Ducat de Luxemburg (2010), Republica Austria (2011), Republica Estonia (2011), Republica Cehă (2011), Regatul Belgiei (2012) Republica Polonă (2013). În fază de negociere se află acordurile cu Ungaria, Republica Lituania și Republica Letonia.

Ce prevăd acordurile bilaterale de asigurare socială

Potrivit Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, aceste acorduri au drept scop protejarea drepturilor sociale ale persoanelor asigurate din R. Moldova, care desfăşoară o activitate de muncă, sau care au domiciliu permanent pe teritoriul unuia dintre statele parte la Acord. Ele sunt aplicate persoanelor care achită în prezent sau au achitat contribuţii de asigurări sociale anterior intrării în vigoare a Acordului, în conformitate cu legislaţia ambelor sau a unuia dintre statele parte la Acord.

Un factor foarte important în vederea aplicării Acordului este faptul că persoana nu este obligată să achite concomitent contribuţii de asigurări sociale în Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat al R. Moldova şi al celuilalt stat. Astfel, în cazul detaşării unei persoane de către un angajator din Republica Moldova pe teritoriul celuilalt stat pentru a presta o anumită activitate, pentru o perioadă de până la 12 luni, angajatorul din R. Moldova va achita pentru această persoană contribuţii în Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat al R. Moldova.

În baza Acordului în domeniul asigurărilor sociale, persoanele pot beneficia de următoarele prestaţii:

  • Pensii pentru limită de vârstă;
  • Pensii de invaliditate cauzate de boli obişnuite;
  • Pensii şi îndemnizaţii de invaliditate cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale;
  • Pensii de urmaş;
  • Îndemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă şi de maternitate;
  • Ajutorul de şomaj;
  • Ajutorul de deces.

Acordurile prevăd că la stabilirea dreptului la pensie fiecare stat contractant în care persoana a fost asigurată, va trebui să plătească o pensie pentru limită de vârstă, invaliditate sau urmaş atunci când persoana va îndeplini condițiile necesare pentru stabilirea dreptului la pensie. Dacă a activat în ambele state contractante, atunci când va îndeplini condițiile necesare pentru stabilirea dreptului la pensie, prevăzută de legislaţia fiecărui stat, această persoană va primi două pensii pentru limită de vârstă separate.

La stabilirea dreptului la pensie se vor însuma perioadele de cotizare realizate pe teritoriul ambelor părţi. În cazul în care perioada de asigurare a persoanei într-un stat contractant nu este suficient de lungă pentru a putea beneficia de o pensie în statul respectiv, vor fi luate în calcul toate perioadele de asigurare realizate pe teritoriul ambelor state.

De exemplu: Persoana a fost asigurată:

- timp de 15 ani în statul parte la Acord;

- timp de 10 ani în R. Moldova.

Aceasta înseamnă că ea a fost asigurată pentru o perioadă totală de 25 de ani înainte de a atinge vârsta de pensionare. Statul parte la Acord va calcula cuantumul pensiei la care persoana va fi îndreptăţită după 25 de ani de asigurare în statul respectiv. Apoi, acesta va plăti o valoare corespunzătoare perioadelor de asigurare efective, şi anume 15/25 din acest cuantum. Respectiv, R. Moldova va plăti 10/25 din suma la care persoana ar avea dreptul după 25 de ani de asigurare.

Partea de pensie se va exporta pe teritoriul statului în care persoana domiciliază. Dacă aceasta şi-a stabilit dreptul la pensie pe teritoriul R. Moldova şi se mută cu domiciliu permanent pe teritoriul celuilalt stat parte la Acord, pensia i se va exporta pe teritoriul statului în cauză. De asemenea, dacă persoana care primeşte o pensie stabilită corespunzător perioadelor de asigurare realizate pe teritoriul celuilalt stat, îşi are domiciliu în R. Moldova, acesteia i se va exporta suma achitată în R. Moldova.

Pentru a stabili dreptul la o prestaţie în baza unui Acord în domeniul asigurărilor sociale, beneficiarul urmează să adreseze o cerere Casei Naţionale de Asigurări Sociale (Adresa: strada Gheorghe Tudor, 3, MD-2028, Chişinău, R. Moldova) deoarece aceasta este instituţia competentă şi organismul de legătură desemnat pentru aplicarea Acordurilor.

(Pentru mai multe informaţii, contactaţi Casa Naţională de Asigurări Sociale: +373 22 286115; +373 22 257825).

Flyer on SocSec ROM

Flyer on SocSec RUS

Acest articol a fost publicat în Noutăți. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *


+ unu = 9

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>